Σάββατο 8 Φεβρουαρίου

Lavaroday

Παράδοση λαβάρων

Lavaroday .

Παράδοση Καρναβαλικών λαβάρων στα γκρουπ και εκδήλωση με χορό και τραγούδι.

kalamatianokarnavali2020@gmail.com
27211.81030

Πανταζοπούλου & Αναγνωσταρά ( πίσω από το Πνευματικό Κέντρο )

Keep in touch