Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου

Παιδικό καρναβάλι

1 Καρναβάλι των παιδιών

Kids
Parade.

Για πρώτη φορά διοργανώνεται παιδικό καρναβάλι, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ανακύκλωση.

Το Σάββατο στην Κεντρική προκυμαία Καλαμάτας θα γίνουν διάφορα παιχνίδια  και δραστηριότητες για τα παιδιά και την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η παιδική καρναβαλική παρέλαση στον Πεζόδρομο της οδού Αριστομένους με τελετή λήξης στην Κεντρική πλατεία.

Kalamatiano Karnavali

kalamatianokarnavali2020@gmail.com
27211.81030

Πανταζοπούλου & Αναγνωσταρά ( πίσω από το Πνευματικό Κέντρο )

Keep in touch