ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9ο ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2021
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΛΑΣΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

kalamata@kalamatianokarnavali.gr
69307478113 Κέλλυ Φερέτου
(Πρόεδρος Καρναβαλικής Επιτροπής) 

Αθηνών 99, Καλαμάτα

Keep in touch