Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κοινωφελής Επιχείρηση "ΦΑΡΙΣ"

Στις λειτουργίες της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ ΦΑΡΙΣ”, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων με τίτλο «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» υπό την εποπτεία μιας εφταμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΦΑΡΙΣ.