Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Κοινωφελής Επιχείρηση "ΦΑΡΙΣ"

Στις λειτουργίες της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ ΦΑΡΙΣ”, εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες για την υλοποίηση των εκδηλώσεων με τίτλο «ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» υπό την εποπτεία μιας εφταμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΦΑΡΙΣ.
Kalamatiano Karnavali

kalamatianokarnavali2020@gmail.com
27211.81030

Πανταζοπούλου & Αναγνωσταρά ( πίσω από το Πνευματικό Κέντρο )

Keep in touch